Ga terug

Fiscale vergroeningsmaatregelen in Belastingplan 2019

9 juli 2018

Datum: 2 juli 2018

De staatssecretaris heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de verdere vergroening van het belastingstelsel. Hij kondigt hierin aan dat een deel van de fiscale vergroeningsmaatregelen uit het Regeerakkoord zal worden opgenomen in het Belastingplan 2019. Het gaat concreet om een schuif in de energiebelasting van elektriciteit naar gas, de verlaging van de belastingvermindering in de energiebelasting, het afschaffen van de BPM-teruggave voor taxis, de verhoging van de afvalstoffenbelasting en invoering van bijbehorende heffing van afvalstoffenbelasting bij verwijdering buiten Nederland. Daarnaast wil de staatssecretaris de implementatie van het protocol tot wijziging van het Eurovignetverdrag opnemen in het Belastingplan 2019. De implementatie van enkele andere maatregelen uit het Regeerakkoord kost meer tijd. Het gaat hierbij om beprijzing van milieuvervuiling door de luchtvaart, verbreding van de grondslag van de afvalstoffenbelasting, de vervanging van de salderingsregeling en de invoering van een CO2-minimumprijs voor elektriciteitsopwekking. Voor deze maatregelen wordt aparte wetgeving opgesteld, of ze zullen worden opgenomen in een later Belastingplan.

Buro 57 B.V.
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 1992 - 2018 Buro 57 B.V. | Alle rechten voorbehouden | Sitemap

Prijsinformatie | Nieuws | Downloads

Powered by Designpro.nl & Z-IM