Ga terug

De vier belangrijkste fiscale veranderingen voor ondernemers in 2023

3 januari 2023

Blog Raymond Barkman, fiscaal econoom bij Nextens

Een nieuw jaar, dat betekent nieuwe kansen. Maar ook nieuwe ontwikkelingen, nieuwe regels en een nieuw belastingplan. Voor ondernemers zijn er in 2023 een aantal fiscale wijzigingen die invloed hebben op het bedrijf. Het is belangrijk om daarvan goed op de hoogte te zijn. Kun je bijvoorbeeld dit jaar grote financiële meevallers of tegenvallers verwachten? En waar moet je als ondernemer in 2023 rekening mee houden? Ik bespreek in deze blog de belangrijkste veranderingen.

Veranderingen in vennootschapsbelasting

De verandering die de meeste ondernemers raakt, is de verhoging van de belastingdruk in de vennootschapsbelasting. De tariefschijf voor lager belaste Vpb-winsten wordt verkleind van € 395.000 naar € 200.000. Bovendien stijgt het tarief van de eerste schijf vijftien naar negentien procent. Het normale Vpb-tarief blijft 25,8%. Je betaalt dus meer belasting in de eerste schijf én eerder een hoger tarief. Voorbeeld: waar in 2022 bij een winst van € 500.000 nog € 86.340 aan vennootschapsbelasting werd geheven, is dit bedrag in 2023 opgelopen tot € 115.400.

Verlaging zelfstandigenaftrek

In 2023 wordt er gestart met de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag dat je als zelfstandige mag aftrekken van de winst als je voldoet aan een bepaalde voorwaarde: het ‘urencriterium’. Dat is het geval als een ondernemer in een kalenderjaar tenminste 1.225 uren heeft besteed aan zijn onderneming. Dit is voordelig, omdat je dan minder inkomstenbelasting betaalt. In 2022 was dat een bedrag van € 6.310, een flinke aftrekpost. Maar in 2023 wordt dit verlaagd naar € 5.030. Over de jaren 2023-2026 zal de zelfstandigenaftrek jaarlijks met €1.280 worden afgebouwd tot uiteindelijk naar een eindbedrag van € 900 in 2027. De gevolgen van deze wijzigingen zullen per ondernemer verschillen. Maar het zal in elk geval voor elke ondernemer betekenen dat je te maken krijgt met een kleinere aftrekpost, waardoor je dus eerder inkomensbelasting betaalt.

Versobering fiscale oudedagreserve

Veel ondernemers met een eenmanszaak of vennootschap onder firma maakten in 2022 nog gebruik van de fiscale oudedagsreserve (FOR) om een soort pensioenpotje voor de oude dag creëren. Maar verdere opbouw via de FOR komt per 1 januari 2023 te vervallen. Vanaf dan mag je voor de inkomstenbelasting niet langer jaarlijks een deel van je winst (in 2022 max € 9.632) reserveren voor een oudedagsvoorziening. De bestaande, al opgebouwde FOR kan nog wel fiscaal gefacilieerd worden afgewikkeld door bijvoorbeeld de aankoop van een lijfrente bij een verzekeringsmaatschappij. Maar dit geld zul je dus moeten afstorten en verlaat daarmee de onderneming. Met als gevolg dat je dit geld niet meer kunt gebruiken om je investeringen te financieren.

Doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon vervalt

Om te voorkomen dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) zichzelf maar een schijntje als loon uitkeert om zo belasting te besparen, is de gebruikelijkloonregeling in de wet opgenomen. Daardoor moet een dga in de loonaangifte een salaris opgeven dat gebruikelijk is voor zijn werkzaamheden. In de gebruikelijkloonregeling wordt de doelmatigheidsmarge van 25 procent afgeschaft. Dat betekent dat het gebruikelijk loon vanaf nu minimaal gelijk moet zijn aan honderd procent van het loon van de werknemer met de meest vergelijkbare dienstbetrekking met als ondergrens € 51.000. Tot en met 2022 kon het loon op 75 procent van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking gesteld worden.

Positieve wijzigingen

Door bovenstaande verzwaringen kan misschien de moed je in de schoenen zakken. Maar er zijn ook nog wijzigingen die jouw onderneming ten goede kunnen komen. Allereerst is er een verruiming van de werkkostenregeling. Via de ‘vrije ruimte’ in werkkostenregeling mag je als werkgever een percentage van de totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor werknemers. In 2022 bedraagt de vrije ruimte 1,7% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom (eerste schijf) en 1,18% over de resterende loonsom (tweede schijf). Alleen voor het kalenderjaar 2023 wordt het percentage van de eerste schijf verhoogd naar 3%. Voor zover je als werkgever meer aan werknemers vergoed/verstrekt dan de vrije ruimte, moet je daarover 80% eindheffing (een vorm van loonbelasting) betalen. Daarnaast gaat de onbelaste reiskostenvergoeding omhoog van €0,19 naar €0,21 per kilometer. Verder wordt in 2023 de arbeidskorting (een aftrekpost van enige duizenden euro’s) behoorlijk verruimd zodat werkgevers in het overgrote deel van de gevallen minder loonheffingen hoeven af te dragen aan de fiscus.

De scherpe randjes

Het jaar 2023 kan voor ondernemers een ingewikkeld jaar worden door de onzekere economische situatie en de fiscale wijzigingen zullen daar ook niet bij gaan helpen. Er zijn namelijk een paar flinke veranderingen in het belastingplan die menig ondernemer voelt in zijn portemonnee. Gelukkig zijn er nog wel wat mogelijkheden om de scherpe randjes wat af te vijlen. Bekijk of je bepaalde zaken zoals de waardering van bedrijfsmiddelen en vorderingen, maar ook winstnemingen op projecten anders kunt timen. Soms kan vervroegen of verlaten namelijk een voordeel opleveren.

Buro 57 B.V.
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 1992 - 2024 Buro 57 B.V. | Alle rechten voorbehouden | Sitemap

Prijsinformatie | Nieuws | Downloads

Powered by Designpro.nl & Z-IM