Ga terug

Fiscus schendt AVG met vermelding BSN in BTW-identificatienummer

9 juli 2018

Datum: 6 juli 2018

De Belastingdienst heeft volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geen wettelijke basis om het burgerservicenummer (BSN) te gebruiken in het BTW-identificatienummer van zelfstandigen met een eenmanszaak. Dit volgt uit onderzoek van de AP. Artikel 10 Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) biedt volgens de AP geen wettelijke grondslag biedt om het BSN zelfstandig te gebruiken in BTW-identificatienummers. Een expliciete wettelijke grondslag voor deze verwerking van het BSN is echter verplicht op basis van artikel 46 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ook is geen sprake van de op grond van artikel 6, lid 1, onder e, AVG vereiste verwerkingsgrond voor de onderzochte verwerking van de Belastingdienst en is de verwerking ten aanzien van de betrokkene niet "rechtmatig en behoorlijk". De Belastingdienst moet de geconstateerde overtredingen zo snel mogelijk beëindigen en als dit niet gebeurt kan de AP handhavende maatregelen treffen.

Buro 57 B.V.
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 1992 - 2018 Buro 57 B.V. | Alle rechten voorbehouden | Sitemap

Prijsinformatie | Nieuws | Downloads

Powered by Designpro.nl & Z-IM