Ga terug

Achterstand bij aanslagen erfbelasting niet af- maar juist opgelopen

9 juli 2018

Datum: 5 juli 2018

De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer laten weten dat het aantal opgelegde aanslagen erfbelasting in de maanden mei en juni 2018 zodanig achterloopt dat de planning die nodig is om de bestaande achterstanden in de aanslagoplegging in te lopen, niet gehaald dreigt te worden. In de planning was voorzien dat de achterstanden geleidelijk in de loop van 2018 zouden worden ingelopen, maar hiervan is tot op heden geen sprake. Het is ook niet gelukt om de reguliere instroom bij te houden. Deze nieuwe vertraging komt volgens de staatssecretaris onder meer door de oplevering van een functionaliteit in het nieuwe aanslagopleggingssysteem. Daarin is een technische fout geslopen, die inmiddels is hersteld. Naast de fout in het systeem blijkt ook de benodigde capaciteit groter dan verwacht. De consequenties van deze beide ontwikkelingen voor het opleggen van aanslagen en de betekenis ervan voor de planning zijn volgens de staatssecretaris onvoldoende onderkend. De staatssecretaris zal de aansturing op de erf- en schenkbelasting verder aanscherpen. Ook heeft hij opdracht gegeven op de kortst mogelijke termijn een aangescherpt plan van aanpak met aanvullende maatregelen op te stellen, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de planning- en productiebewaking en het nog verder opschalen van de capaciteit voor het opleggen van aanslagen erfbelasting. Dat betekent concreet dat er extra uitzendkrachten en medewerkers vanuit de interne organisatie ingezet gaan worden. Daarnaast zullen meer specifiek voormalige medewerkers van erfbelasting die inmiddels elders binnen de dienst werkzaam zijn, zo lang als nodig naar het onderdeel erfbelasting teruggehaald worden.

Buro 57 B.V.
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 1992 - 2018 Buro 57 B.V. | Alle rechten voorbehouden | Sitemap

Prijsinformatie | Nieuws | Downloads

Powered by Designpro.nl & Z-IM